nog meer informatie over Keltisch Zeezout en het gebruik ervan (2023)

Men noemt het wel vol-spectrum-zout, om de compleetheid in een woord weer te geven. Het vochtige zout wordt niet gewassen, niet gedroogd en niet geraffineerd, dus de mineralenbalans blijft volledig intact. Puur, onbewerkt Keltisch zeezout bestaat uit maar liefst 84 mineralen en spoorelementen die allemaal in de juiste verhouding, samenstelling en balans staan ten opzichte van elkaar en zo een perfecte synergie vormen, die de letterlijke “oersoep” is van het leven.

Keltisch Zeezout is afkomstig uit de Guérande, een streek in Bretagne, Frankrijk. Het wordt nog op exact dezelfde wijze handmatig gewonnen zoals de Kelten dat tweeduizend jaar geleden deden. Dit Keltisch zeezout is ongewassen en ongeraffineerd zodat de unieke samenstelling zoveel mogelijk behouden blijft. Het zeewater wordt via een kanalensysteem binnengeleid naar de zoutwatermoerassen. Vanuit deze moerassen wordt het zoute water van het ene naar het andere ondiepe bassin geleid. Dit proces duurt ongeveer 2 weken. De bodem van de zoutmoerassen van Guérande bevatten speciale klei soorten. Het klei gaat een interactie aan met het zeewater waardoor het water iets zuurder wordt en een lager natriumchloride (NaCl) gehalte krijgt. In het laatste bassin wordt het zout aan de zon gedroogd en handmatig opgeschept.

Het heeft een lager NaCl-gehalte en een zachtere smaak dan alle andere zeezouten omdat de onderste laag het meest in contact is geweest met de klei . Het heeft een wat grijzige kleur en een grove structuur omdat dankzij het lagere NaCl-gehalte er meer ruimte is voor andere mineralen en sporenelementen. Dit Keltische zeezout is uitermate geschikt om bij de bereiding van voeding te gebruiken.

Commercieel zeezout wordt gewonnen door een bassin vol te laten lopen met zeewater. Onder invloed van de zon verdampt het zeewater en het zout blijft over. Dit zout wordt vervolgens gewassen, geraffineerd en gedroogd, waardoor er waardevolle mineralen verloren gaan.

De meest voor de hand liggende toepassing voor dit Keltische zeezout is natuurlijk in de

keuken, omdat dit meest natrium-arme zout het smakelijkste zeezout ter wereld is! De betere koks weten al jaren dat het grijzige ‘sel gris’ en het witte ‘fleur de sel’ tot de betere zouten behoren. In de gastronomie beschouwt men sel gris als een zout waarmee men aardappelen, rijst of pasta kookt. En fleur de sel wordt gebruikt om – handmatig, niet uit een molentje! – over gerechten te strooien bij het opdienen. Het Keltisch zeezout is een compleet mineralen systeem (84 mineralen!).

Gewoon keukenzout of zeezout kan de bloeddruk verhogen. Maar Keltisch zeezout kan de bloeddruk verlagen.In Keltisch zeezout zit veel minder natrium dan in keukenzout. Hierdoor heeft het een zachte smaak. Er zit veel magnesium in Keltisch zeezout. Magnesium werkt ontkrampend op onze spieren en zenuwgestel.

Toepassing: tafelzout, keukenzout, mondwater, sole, badwater. Zelfs toepassing voor de planten in je huis/tuin!

Er is o.a.een boer in de Betuwe die af en toe wat Keltisch Zeezout over zijn weilanden uitstrooit.

Bij kleine hoeveelheden aan veevoer toegevoegd maakt dit de dieren sterker en weerbaarder tegen kwalen.

Korte analyse van Keltisch zeezout:
Chloride 52 à 59 gram per 100 gram
Sulfaat 0,90 à 2,21 gram per 100 gram
Magnesium 0,30 à 1 gram per 100 gram
Kalium 0,09 à 0,25 gram per 100 gram
Natrium 32,6 à 37 gram per 100 gram
Calcium 0,25 à 0,40 gram per 100 gram
Zink 0,37 à 0,90 mg per 100 gram
IJzer 0,15 à 1,50 mg per 100 gram

In totaal bevat Keltisch zeezout 84 mineralen!

—> naar boven

·Keltisch zout als sole.

De term sole verwijst naar vloeibaar zonlicht. Je kunt een sole maken van Keltisch zeezout door een glazen (jam)pot voor 1/3e te vullen met zout en 2/3e met water. Dit mengsel goed schudden en als er dan een dun laagje op de bodem met zout verschijnt wil dit zeggen dat het water is verzadigd van het zout. Deze geconcentreerde vloeibare zoutwateroplossing is 7 tot 8 keer zouter dan zeewater! Het is dan ook niet verstandig om de Sole rechtstreeks te drinken.

In plaats daarvan los je één theelepel Sole op in een glas water.

Als de sole tot stand is gekomen dan kun je deze gebruiken door een theelepel van deze vloeibare zoutoplossing in de avond (voordat je gaat slapen) aan een glas water toe te voegen. Misschien dat de smaak even moet wennen, maarrrr: je hebt dan zelf een glas prachtig mineraalwater gemaakt! Uitstekend geschikt voor na het sporten of bij dagelijks veel lichamelijke activiteit. Het is enigszins zacht en romig van smaak.


De kelten maakten een Sole van dit zeezout en regenwater en dronken dit vroeger dagelijks. Dagelijks is misschien wel wat veel van het goede.
Mits je het niet overdrijft is dit een volkomen veilig en mooi uitgebalanceerd supplement. Hiermee drink je een alkalische oplossing (basisch), waardoor je de zuur-base balans helpt te herstellen en je je lichaam voorziet van meer dan 80 mineralen en sporenelementen.
Een betere, goedkopere en effectievere manier om jezelf natuurlijke mineralen toe te dienen is er niet.

·Keltisch zout als badzout

Keltisch zout is ook fantastisch mooi om in te baden.

Wat weetjes inzake je kuurbad:

·mineralen in het badwater kunnen door de huid in het bloed worden opgenomen;

·een isotone zoutoplossing ontstaat bij een zoutgehalte van ongeveer 1%. Dus ongeveer 1 kg zout op 100 liter water. Hierbij is het zoutgehalte van het badwater ongeveer gelijk aan dat van ons bloed en is daarmee in balans;

·een hypertone oplossing wordt verkregen door een hogere zoutconcentratie zoals bij zeewater die van nature een zoutconcentratie heeft van ongeveer 3%.

Probeer zelf uit welke concentratie het beste bij je past. De huid, ons grootste orgaan, neemt via het badwater alle goede stofjes op. Heb je geen bad dan kun je ook een voetenbadje maken. Bij huidproblemen kun je ook altijd een oplossing maken (Sole) en dit op de aangedane plaats doen.

Wees niet bang voor goed (ongeraffineerd) zout! Ons lichaam heeft zout nodig. Wij zijn in meerdere opzichten een ‘verdunde oceaan’:

·Als baby’s liggen we in de baarmoeder in een zout badje dat we ‘vruchtwater’ noemen en dat verdacht veel lijkt op een verdunde oceaan.

·Ons hersenvocht is eveneens een verdunde oceaan.

·Ons bloed smaakt zout, evenals ons zweet en onze tranen. Bloed bestaat voor 0,9 procent uit mineraalzouten, de samenstelling ervan is voor 98 procent identiek aan de oceaan.

·Als we onze ademhaling vrij willen maken bij verhoudheid, sprayen we een zoutoplossing in onze neus.

·Als we vastzittend oorsmeer willen losweken, gebruiken we een zoutoplossing oorspray

We zijn op maar liefst drie cruciale niveaus een ‘verdunde oceaan’, te weten ons bloedplasma, onze lymfevloeistof en het vocht dat onze cellen omringt.

Denk maar aan de volgende voorbeelden: bij diarree wordt je mineralenbalans hersteld door een simpele water- en zoutoplossing en we krijgen zoutoplossingen toegediend in het ziekenhuis om ons in leven te houden.

—> naar boven

Laagste Natriumgehalte

Keltisch zeezout bevat het laagste natriumgehalte van alle zeezouten. Natrium wordt door velen gezien alsboosdoener voor onze te hogebloeddruk. Hier zijn de meningen over verdeeld, feit is wel dat Keltisch zeezout een gunstig magnesiumgehalte heeft wat juist een gunstig effect heeft.Normaal tafelzout bevat ca.97% NaCl. (Himalaya zout ook), Keltisch zeezout 89,7%. Daarnaast heb je van Keltisch zeezout maar weinig nodig om de juiste zoutsmaak te krijgen, het is zogezegd niet "verdund".

Het is overigens best goed om je zoutgebruik eens kritisch onder de loep te nemen. We krijgen ongemerkt al veel ‘verstopt’ geraffineerd zout binnen. In veel kant-en-klaar voedsel (koekjes, snoep, blikconserven, soepen, sauzen, doosjes, zakjes etc.) zit een flinke dosis NaCl (keukenzout, geraffineerd). Naar mijn mening kun je deze producten beter zo veel mogelijk vermijden en in de plaats daarvan je smaakpapillen en lijf laten genieten van het mooie Keltische zeezout.

Wat kunnen de effecten zijn van Keltisch Zeezout?

De effecten van ongezuiverd, geheel natuurlijk Keltisch Zeezout kunnen zijn: (samen met voldoende water drinken!):

- Kan zorgen voor een regulering van de hartslag en een verlaging van de bloeddruk (test dit zelf gedurende een aantal weken indien je het effect wilt waarnemen. Overigens: stop niet zo maar met medicatie, zonder overleg met je huisarts).

- Onttrekt zuur aan de lichaamscellen, met name de hersencellen (wat o.a. een hele gunstige werking kan hebben bij het autistisch spectrum)

- Kan een goede invloed hebben op de bloedsuikerspiegel, en dat is m.n. belangrijk voor mensen met Hypoglycemie of diabetes

- Is belangrijk voor het opnamevermogen van de darmen, m.n. de opname van voedingsstoffen

- Reinigt de longen en stimuleert de slijmproductie (= ontgiften)

- Kan een sterk natuurlijk antihistaminicum zijn (vermindert de reacties van het lichaam op allergieën).

- Kan vermindering brengen bij spierkrampen

- Kan zorgen voor sterke botten, bijna 30% van het lichaamszout bevindt zich in de botten

- Reguleert het slaap-waakritme

- Kan verbetering of verlichting geven van jicht en artritis

- Verbetert seksueel functioneren en libido

- Kan spataderen verbeteren.

- Kan een ondersteuning zijn van diverse psychische problemen.

(bronvermelding: The amazing Liver & gallbladder flush, Andreas Moritz)

—> terug naar boven

Ps: Ik schrijf overigens dat mijn producten dierproefvrij zijn… dat is misschien maar gedeeltelijk waar… ik ‘testte’ het zout op mijn kwetsbare waterdiertjes...maar het bewijst juist hoe mooi het zout is! Zowel in mijn zoetwater nano aquaria (minimale hoeveelheden dus), als in mijn zoutwater artemia kweek (oceaan gehalte) gebruikte ik Keltisch zeezout.

Interessante links: (Klik rechts en open in nieuw tabblad)

http://kruiden.hetbewustepad.nl/index.php?pag_id=60

http://www.fonteine.com/zeemineralen.html

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Terence Hammes MD

Last Updated: 05/29/2023

Views: 6124

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Terence Hammes MD

Birthday: 1992-04-11

Address: Suite 408 9446 Mercy Mews, West Roxie, CT 04904

Phone: +50312511349175

Job: Product Consulting Liaison

Hobby: Jogging, Motor sports, Nordic skating, Jigsaw puzzles, Bird watching, Nordic skating, Sculpting

Introduction: My name is Terence Hammes MD, I am a inexpensive, energetic, jolly, faithful, cheerful, proud, rich person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.